dilluns, 24 d’octubre del 2011

Aclariments 2on Escenari

El comitè organitzador vol fer un recordatori d´algunes regles i

característiques del proper escenari. TRENCH FIGHT.L´escenari TRENCH FIGHT es troba en el Das Book pag 58. (En el Manual en
tapa dura hi ha una errada en el dibuix, el reste es correcte)

-El Jugador comodi per aquesta ronda es l´Albert Pleguezuelos.

-Tots els Independents Teams tenen que estar desplegats a la taula (NO PODEN
ESTAR EN RESERVA, No poden estar atached a d´altres unitats). Extensiu a
d'altres escenaris.

-El Terreny no pot impedir la entrada de reserves, el desplegament d'unitats
o l'ús immediat d'unitats. En poques paraules; volem dir que en la
confecció del terreny es podria donar algun cas on alguna unitat en
Scattered Reserves no podes entrar ja que el terreny es P.ex un 60x60 de
Bosc Abrupte. O que a l´hora de desplegar ens trobesim que tota la zona es
Very Difficult i com sabreu certes unitats no poden entrar o moure per
terreny Very Difficult.
En el cas de Scattered Reserves repetiríem la tirada d'entrada fins
aconseguir una zona d'entrada valida. En el cas de desplegament es tornaria
a tirar daus pel darrer terreny col.locat (i que impedeix el desplegament o
us immediat d´unitats). Extensiu a altres escenaris.

-Els Aliats Defensen obligatòriament i amb una Infantry Cia obligatòriament.
Aquesta norma esta per sobre d´altres, al determinar Atacant-Defensor.

-L´Eix Ataca obligatòriament. Amb el tipus de Cia que vulgui.Aquesta norma
esta per sobre d´altres, al determinar Atacant-Defensor.

-Recordeu que s'utilitza la Regla de les Bases "DEFENSES REALS" pag 10
bases.

-S'utilitzen les regles del Das Book per l´escenari i les regles de
fortificacions. Pag 58 i pag 45.

-En les regles de Fortificacions cal fer les següents modificacions:
Das Book Pag 47 Bunker Deployment
Anular la frase: "All the Bunkers in a force count as a platoon deployed on
table when determining how many platoons must be held in Reserve."

Das Book Pag 49 Victory Points

Anular la Frase: "If a player destroys all of the bunkers on the table, they

count as having destroyed an additional enemy platoon when calculating
victory points."

-Utilitzem Limited Fortifications 24 punts (apart de les Basic Fortifications).

-Recordeu que els Bunkers no es poden col.locar en carreteres, terreny
asfaltat, rius, ffcc,etc....
Recordeu que el reste de fortificacions no es pot co.locar en edificacions.

-Els atrixeraments i gun pits es consideren terreny i donen concealed.

-Les unitats en ambush tenen les fortificacions que els hi corresponen

desplegades a la taula excepte els Gun Pits i Tank Pits. Un Gun Pit o Tank
Pit no pot estar mai buit a la taula i per tant un ambush no es podrà
aprofitar d'aquestes dues fortificacions.

-Recordeu que tots els platoons defensors a la taula (inclos el que està en
ambush) començen pinneds i bailets

-Els jugadors aliats han d´aportar a la partida les fortificacions. Les
fortificacions poden ser les oficials de FoW en resina o podeu utilitzar les
que trobareu en aquest lloc i fer les copies corresponents

http://www.flamesofwar.com/Default.aspx?tabid=109&art_id=294


-A Central de Jocs hi ha fortificacions per una taula (atenció als que
demanin segona taula). Al Club Alpha no hi ha fortificacions.

-Mesures de les fortificacions: Els camps de Mines, Filferrats,
atrinxeraments i obstacles AT mesuren 20x5 cm. El HMG Pillbox es una
plaqueta gran 65mm x 50mm.

Regles fortifications Das Book:

http://www.flamesofwar.com/Portals/0/Documents/UsefulDownloads/DasBookBunkerRules.pdf

2a Jornada

Classificació jornada 1

Aparellaments 2a Ronda

dijous, 13 d’octubre del 2011

Imatges 1a ronda de la 7a Lliga

Martinez i Laporta.

Rojas, Olivares i Olivares jr.


Romero i Laporta.

Pujol i Sanvicens.Parés i Salinas.


Cañardo i Musolas.