dimarts, 8 de febrer del 2011

Novetats Flames 12 de Febrer

DUKW

US543 M2 .50cal AA


US801 SMG Platoon


FR860 FFI Rifle Platoon


FRX04 FFI Company


FW107 Earth & Steel (Axis Normandy Compilation)


SU073 M4 76mm (M4A2 Sherman)


GBX36 Panzer IV/70 Platoon